ΠΟΣΟ ΧΑΜΗΛΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η LDL-C;

Τα συνιστώμενα επίπεδα της LDL-C εξαρτώνται από τον κίνδυνο που διατρέχετε για έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο.1

Ο γιατρός σας θα καθορίσει το επιθυμητό επίπεδο της LDL-C, αφού εξετάσει διάφορους παράγοντες όπως είναι η ηλικία, το φύλο και το ιατρικό ιστορικό σας.1

Υπάρχουν τρεις πιθανοί στόχοι. Ο σωστός στόχος για εσάς θα εξαρτηθεί από τον συνολικό κίνδυνο που διατρέχετε για καρδιακή νόσο.1

ΧΑΜΗΛΟΣ-ΕΩΣ-ΜΕΤΡΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Στόχος LDL-C:
Κάτω από 115 mg/dl

ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Στόχος LDL-C:
Κάτω από 100 mg/dl

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Στόχος LDL-C:
Κάτω από 70 mg/dl

  1. Catapano AL, et al. Eur Heart J. 2016;37:2999-3058.